Dåligt utbud för funktionshindrade.

Skrivet av Susanne Damgren

När det gäller människor med någon form av funktionshinder, så finns det en stor okunskap hos många människor. De bildar sig egna uppfattningar utan att ta reda på fakta.

Det  gäller att vara medveten om sin egen människosyn. Så att man själv ger ett bra bemötande. Människor med funktionshinder kan många gånger vara smartare än dig själv. Det ytliga som du dömer, är bara ett skal. Bara för att den personen skiljer sig från mängden på något sätt, betyder det inte att de inte är smarta och kan tänka. De har känslor som du och jag. De fungerar som du och jag i flesta fall.

Varför har dessa personer inte samma rättigheter som oss vad gäller utbud av pub, disco etc. Jag har själv anordnat ett disco till studentexamen, jag åkte då runt till skolor och arbetsplatser för funktionshindrade, för att informera om discot. När kvällen kom blev det succe! De ville av hela sitt hjärta att jag skulle fortsätta driva discot i alla fall en gång i månaden. Men själv kunde jag inte driva det. Man måste vara flera. Sen var det som så att man gjorde det ideellt.

Några av er tänker säkert, ja men om de med funktionshinder fungerar som oss. Då kan de väl gå till vanligt disco! Men det är där problemet ligger. De som har downs syndrom eller tex kommer med rullstolar osv. Antingen blir de utfrysta eller så utnyttjar elaka människor de. De behöver också en plats som är deras, precis som daglig verksamhet osv. Trygghet är en viktig del i deras liv.

Kunde jag skulle jag ha fortsatt med det. Men i mitt fall måste jag ha inkomst. Önskar av hela mitt hjärta att någon kan och har tid att engagera sig i det och försöka att påverka.

Tack för ordet!

 

comments powered by Disqus