Sveriges yngsta mästerkock.

Skrivet av Susanne Damgren

Tv- 4 ska följa efter ett amerikanskt tv - program om "sveriges yngsta mästerkock" inspelningen ska göras under hösten och sändas i Tv - 4  2014. Sveriges mästerkock är ett av Sveriges och världens populäraste matprogram för amatörer. Andra länder har redan sänt barntävlingar i samma tema.
Det har visat att det finns ett jättestort intresse även för barn med matlagningsintresse. Barnen kommer vara mellan 8 - 12 år , så allt kommer vara mer lekfyllt och lättsamt. Två kommer röstas ut varje vecka, men det ska inte vara negativ kritik, utan det ska lyftas fram det som trots allt de gjort bra.

/ Susanne

comments powered by Disqus